Dokumentai

Mūsų misija:

• LANKSTUMAS- stengiamės suteikti profesionalias pastangas, atsižvelgdami į kiekvieno klieno lūkesčius, pageidavimus
• KOKYBĖ - siekiame atlikti savo darbą kuo profesionaliau, todėl savo žinias nuolat tobuliname ( mokymai, seminarai, kvalifikacijos kėlimo kursai).Mus konsultuoja auditoriai, teisininkai.
• KONFIDENCIALUMAS- įmonės buhalteriai dirbdami su klientų buhalteriniais duomenimis , bei kita informacija , įsipareigoja saugoti kiekvieno kliento privatumą bei informacijos konfidencialumą

• TAUPUMAS – Jums nereikia samdyti darbuotojo, kuris tvarkys buhalterinę apskaitą, nereikės mokėti jam darbo užmokestį, socialinio draudimo mokesčius, padengti kanceliarines išlaidas , rūpintis kompiuterine įranga, buhalterine programa, bei profesine literatūra.
• SAUGUMAS – Jus aptarnauja profesionalūs apskaitos specialistai, kurie kaupė patirtį stambiausiose užsienio kapitalo įmonėse. O taip pat mūsų įmonė yra apdraudusi savo veiklos atsakomybę draudimo bendrovėje. Kai tuo tarpu jūsų samdytą darbuotoją gina įstatymai ir visi nuostoliai dėl jo nekokybiško darbo tenks pačiai įmonei.

• INFORMACIJOS SAVALAIKIŠKUMAS- mes nenutraukiame veiklos nei dėl metų sezoniškumo, ar blogo oro. Mes neiname metinių ar motinystės atostogų. Mes neturime neatidėliotinų asmeninių aplinkybių, dėl kurių vėluotų jūsų buhalterinės apskaitos tvarkymas. Mes visuomet esame čia ir dabar.
Puikus mūsų darbas - ramus Jūsų miegas!

Back to Top