Mes jums siūlome:

Visų tipų įmonių steigimas, registravimas VMI, Sodroje, banko dokumentų tvarkymas, dokumentų parengimas PVM kodui gauti ir kt. dokumentų rengimas.

Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių apskaitos dokumentų įforminimo iki finansinės atskaitomybės sudarymo:

  • pirkimų ir pardavimų dokumentų registravimas;
  • kasos dokumentų registravimas;
  • avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
  • banko operacijų registravimas;
  • ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
  • trumpalaikio turto kiekinė ar suminė apskaita sandėlyje;
  • darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų skaičiavimas;
  • darbuotojų komandiruočių apskaita;
  • nurašymo aktų paruošimas;
  • apskaitos registrų sudarymas.

Deklaracijų ruošimas ir pildymas:

   • mėnesinės VMI deklaracijos;
   • mėnesinės SODROS ataskaitos;
   • mėnesinės, ketvirtinės ir metinės ataskaitos STATISTIKAI;
   • kitos ataskaitos ir pažymos VMI, SODRAI;
   • paraiškų pildymas bankams, lizingo bendrovėms ir kt.

Finansinių atskaitų sudarymas:

   • pelno (nuostolio) ataskaita;
   • balansas;
   • kapitalo pokyčių ataskaita;
   • metinės finansinės atskaitos;
   • aiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos.

Personalo apskaita:

   • darbo sutarčių sudarymas;
   • darbo sutarčių bei kitų žurnalų pildymas;
   • įsakymų ir kitų dokumentų ruošimas.

Vyriausiojo buhalterio funkcija:

Ši paslauga skirta įmonėms, turinčioms apskaitininką, kuris atlieka nesudėtingas buhalterinės apskaitos operacijas įmonės viduje. Paslaugos susideda iš visų apskaitininko atliktų operacijų patikrinimo ir kitų suderintų apskaitos operacijų atlikimas, kurių negali atlikti apskaitininkas, pvz.: darbo užmokesčio apskaičiavimas, susijusių mokesčių apskaičiavimas bei deklaravimas, konsultacijos įmonės vadovybei, vidaus ataskaitų rengimas.

Be to dar galime jums pasiūlyti:

   • Sutvarkyti apleistą buhalteriją
   • Pildome gyventojų pajamų ir turto deklaracijas
   • Apskaitos politikos rengimas
   • Būsimus klientus konsultuojame nemokamai.
   • Naujai įsikūrusioms įmonėms didelės nuolaidos
   • Konsultacijas darbų saugos klausimais

Mūsų misija:

• LANKSTUMAS- stengiamės suteikti profesionalias pastangas, atsižvelgdami į kiekvieno klieno lūkesčius, pageidavimus
• KOKYBĖ - siekiame atlikti savo darbą kuo profesionaliau, todėl savo žinias nuolat tobuliname ( mokymai, seminarai, kvalifikacijos kėlimo kursai).Mus konsultuoja auditoriai, teisininkai.
• KONFIDENCIALUMAS- įmonės buhalteriai dirbdami su klientų buhalteriniais duomenimis , bei kita informacija , įsipareigoja saugoti kiekvieno kliento privatumą bei informacijos konfidencialumą

• TAUPUMAS – Jums nereikia samdyti darbuotojo, kuris tvarkys buhalterinę apskaitą, nereikės mokėti jam darbo užmokestį, socialinio draudimo mokesčius, padengti kanceliarines išlaidas , rūpintis kompiuterine įranga, buhalterine programa, bei profesine literatūra.
• SAUGUMAS – Jus aptarnauja profesionalūs apskaitos specialistai, kurie kaupė patirtį stambiausiose užsienio kapitalo įmonėse. O taip pat mūsų įmonė yra apdraudusi savo veiklos atsakomybę draudimo bendrovėje. Kai tuo tarpu jūsų samdytą darbuotoją gina įstatymai ir visi nuostoliai dėl jo nekokybiško darbo tenks pačiai įmonei.

• INFORMACIJOS SAVALAIKIŠKUMAS- mes nenutraukiame veiklos nei dėl metų sezoniškumo, ar blogo oro. Mes neiname metinių ar motinystės atostogų. Mes neturime neatidėliotinų asmeninių aplinkybių, dėl kurių vėluotų jūsų buhalterinės apskaitos tvarkymas. Mes visuomet esame čia ir dabar.
Puikus mūsų darbas - ramus Jūsų miegas!

Back to Top